Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Baronzi George A.(nton)

Data e luogo di nascita
20 ottobre 1828, Brăila
Data e luogo di morte
28 maggio1896, Bucarest
Abstract

Poeta, prosatore, drammaturgo. Pur non possedendo informazioni certe sulla sua formazione, gli incarichi svolti fanno ipotizzare una preparazione giuridica. In ambito letterario, il suo nome è legato alle numerose traduzioni degli autori  più in voga all’epoca: Al Dumas padre e figlio, E. Sue, W. Scott, G. Sand. F. Guizot. Recuperando la lezione del romanzo popolare sentimentale e di avventura, pubblica il ciclo Misterele Bucureştilor [I misteri di Bucarest] (I-III, 1862-1864), inaugurando la tradizione del romanzo di consumo

Bibliografia

Eleonora (Bucureşti, 1844); Romana (Bucureşti, 1847); Cugetǎrile singurǎtǎţii [Riflessioni della solitudine] (Bucureşti, 1847); Potpuri literar [Miscuglio letterario] (Bucureşti, 1852); Nopturnele [Notturni] (Bucureşti, 1853); Matei Basarab sau Dorobanţi şi Seimeni [Matei Basarab o Dorobanţi e Seimeni] (Bucureşti, 1858); Corbea Haiducul [Corbea il Brigante] (Bucureşti, 1859); Danubianele [Le Danubiane] (Bucureşti, 1859); Zînele Carpaţilor [Le dee dei Carpazi] (Bucureşti, 1860); O farsă din zilele noastre [Una farsa dei nostri giorni] (Focşani, 1860); Impresiuni din carnavalul 1861 [Impressioni del carnevale del 1861] (Focşani, 1861); Heptameron (Focşani, 1861); O farsǎ din zilele României [Una farsa dei giorni della Romania] (Bucureşti, 1862); Misterele Bucureştilor [I misteri di Bucarest], I-III (Bucureşti, 1862-1864); Orele dalbe [Le ore bianche] (Bucureşti, 1864); Satire [Satire] (Bucureşti, 1867); Fabule alese [Favole scelte] (Bucureşti, 1868); Cǎlǎtoria printre secolii istorici [Viaggio attraverso i secoli stotici] (Bucureşti, 1870); Opere complete, I, Limba românǎ şi tradiţiunile ei [Opere complete; La lingua rumena e le sue tradizioni] (Brǎila, 1872); Amor - Patria şi Dumnezeu dupǎ poeţii indiani [Amore-Patria e Dio secondo i poeti indiani] (Galaţi, 1874; ed. II, Patria şi Dumnezeu, Cǎlǎraşi, 1881); Vocabular de 2000 termini, idiotisme, locuţiuni, proverbi şi alte dificultǎţi ale limbei franceze traduse în echivalenţele lor din limba românǎ [Vocabolario di 2000 termini, forme idiomatiche, locuzioni, proverbi e altre difficoltà della lingua francese tradotti nei loro equivalenti rumeni] (Galaţi, 1874); Opere poetice, I, Legende şi balade [Opere poetiche; Leggende e ballate] (Galaţi, 1876); Nǎtǎrǎii [Gli scemi] (Galaţi, 1876); Ecouri poetice [Echi poetici] (Galaţi, 1877); O scenǎ dintr-o mie [Una scena fra mille] (Galaţi, 1877); Lumea se dǎ pe gheaţǎ [Il mondo scivola sul ghiaccio] (Galaţi, 1877); Sergentul rǎnit [Il sergente ferito] (Galaţi, 1877); Alestar (Galaţi, 1878); Ordinea zilei [L’ordine del giorno] (Galaţi, 1879); Batista Veleli sau Rǎzbunarea poporului [Batista Veleli o La vendetta del popolo] (Galaţi, 1879); Femeile noastre [Le nostre donne] (Galaţi, 1880); Drapelul sîngerat [La bandiera insanguinata] (Galaţi, 1880); Dama de cupǎ [La dama di coppe] (Galaţi, 1880); Nebunia de la Plevna. Gornistul şi turcul sau Tichia dracului [La follia di Plevna. Il trombettiere e il turco o Il berretto del diavolo] (Galaţi, 1880); O luptă între fiare [Una lotta tra fiere] (Galaţi, 1880); Tinerel sau Păstorul domn [Il giovanetto o il principe pastore] (Călăraşi, 1881); Yavana şi Nurvady [Yavana e Nurvady], ed. II (Călăraşi, 1881); Emblema maternităţii [L’emblema della maternità] (Călăraşi, 1881); Barba lui Ştefan cel Mare [La barba di Stefano il Grande] (Craiova, 1882); Comedia stelelor [La commedia delle stelle] (Craiova, 1882); Palatul fermecat sau Crucea şi sfoara [Il palazzo incantato o La croce e lo spago] (Bucureşti, 1883); Biciul lui Dumnezeu [La frusta di Dio] (Bucureşti, 1884); Cheia de aur [La chiave d’oro] (Bucureşti, 1884); Confidenţele unui om de inimă [Le confidenze di un uomo di cuore] (Bucureşti, 1885); Caritatea în costum de carnaval [La carità in costume di carnevale] (Bucureşti, 1887); Daciada [La saga dacica] (Brăila, 1890); Mina Haiduceasa, fata codrilor [Mina la Briganta, la fanciulla dei boschi] (Bucureşti, 1894); Fîntîna zînelor [La fontana delle dee] (Bucureşti, 1896); Wogg-Jersey şi umbra sa [Wogg-Jersey e la sua ombra] (f.l., f.a.); Muncitorii statului [I lavoratori dello stato] (Galaţi, f.a.); Contrabandiştii sau ochire asupra contrabandei şi fraudelor din Galaţi [I contrabbandieri o sguardo sul contrabbando e le frodi di Galaţi] (Galaţi, f.a.); Pasărea măiastră [L’uccello fatato] (Vălenii de Munte, 1909); Poezii alese [Poesie scelte], pref. de N. Iorga (Vălenii de Munte, 1909); traduzioni: J. F. Romani, Lucreţia Borgia, muzica di G. Donizetti (Bucureşti, 1845); S.S. Cammarano, Lucia de Lamermoor (Bucureşti, 1845); Al. Dumas, Castelul Brâncovenesc. Carnavalul Veneţiei. Visul unei vieţi omeneşti [Il castello di Brâncoveanu. Il carnevale di Venezia. Il sogno di una vita umana] (Bucureşti, 1852); G. Sand, Orbul [Il cieco] (Bucureşti, 1853); idem, Dominoul roşu [Il domino rosso] (Bucureşti, 1853); idem, Metella (Bucureşti, 1853); E. Sue, Mathilde sau memoriile unei fete june [Matilde o le memorie di una giovane fanciulla], I-IV (Bucureşti, 1853-1854); Al. Dumas-fiul Dama cu mărgăritari [La signora delle camelie], I-Il (Bucureşti, 1854); idem, Iacobinii şi girondinii [Giacobini e girondini] (Bucureşti, 1855); idem, Isaak Lakedem, I-IV (Bucureşti, 1855-1856); idem, Lena şi ziua fără mîine [Lena e il giorno senza domani] (Bucureşti, 1855); G. Sand, Lacul dracului [Il lago del diavolo] (Bucureşti, 1855); W. Scott, Richard Inimă de Leu sau Talismanul [Riccardo Cuor di Leone e Il talismano] (Bucureşti. 1856); idem, Fidanţata de Lamermoor [La sposa di Lamermoor] (Bucureşti, 1856); Fr. Guizot, Istoria civilizaţiunii în Europa. De la căderea Imperiului roman pînă la Revoluţia franceză [La storia della civiltà in Europa. Dalla caduta dell’Impero romano fino alla Rivoluzione francese], I-V (Bucureşti, 1856); Al. Dumas, Cei patruzeci şi cinci [I quaranticinque], I-IIl (Bucureşti, 1856-1857); Fr. Guizot, Istoria civilizaţiunii din Francia [La storia della civiltà della Francia], I-IIl (Bucureşti, 1856-1859); Al. Dumas, Contele de Monte Cristo [Il conte di Montecristo], I-VIII (Bucureşti, 1857-1858); Idem, Maria Stuart [Maria Stuarda] (Bucureşti, 1858); Idem, Marchiza de Brinvilliers [La marchesa di Brinvilliers] (Bucureşti, 1858); R. Picard, Album internaţional cuprinzînd descripţiunea ceremonialelor religioase ale tuturor naţiilor [Album internazionale contenente la descrizione delle cerimonie religiose di tutte le nazioni], in collab. con M. Wertheimer, I-VI (Bucureşti, 1870-1874) 

PDF
 
ultimo aggiornamento: 04-Ott-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina