Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Pleşoianu Grigore

Data e luogo di nascita
30 gennaio 1808, Cerneţi, Mehedinţi
Data e luogo di morte
30 gennaio 1857, Bucarest
Abstract

Traduttore. Studi secondari al Collegio “Sf. Sava” , fonda (nel 1826, insieme a Staciu Căpăţîneanu), a Craiova, la Scuola Centrale (il corso primario), dove sarà professore. Successivamente, diventerà ingegnere agrimensore, esercitando dal 1838 questa professione a Bucarest. I guadagni ottenuti da questa professione li investe nella pubblicazione di libri. Pubblica numerosi manuali scolastici, che benché siano compilazioni su modelli stranieri, risultano superiori a quelli utilizzati fino ad allora nelle scuole rumene. Le introduzioni scritte per i numerosi manuali pubblicati (in particolare di letteratura per bambini) evidenziano un reale programma di consolidamento delle prime idee letterarie nella cultura rumena

Bibliografia

Abeţedar greco-românesc cu frumoase dialoguri. Cules din mai multe cărţi prin ~, şi G. Librier [Abbecedario greco-rumeno con bei dialoghi. Raccolto da molti libri da ~, e G. Librier] (Craiova, 1825; ed. III, Bucureşti, 1834; ed. IV, Bucureşti, 1848); Abeţedar înlesnitor pentru învăţătura copiilor [Abbecedario di sostegno per l’insegnamento ai bambini] (Craiova, 1828); Cele dintîi cunoştinţe pentru trebuinţa copiilor care încep a citi [Le prime conoscenze ad uso dei bambini che incominciano a leggere] (in appendice: Idee repede despre istoria românilor [Brevi idee sulla storia rumena]) (Craiova, 1828; ed. II, Bucureşti, 1833), Abeţedar franţezo-românesc pentru tineri începători [Abbecedario franco-rumeno per giovani principianti] (Craiova, 1829; ed. III, 1833); Marmontel, Aneta şi Luben [Aneta e Luben], trad. de ~ (Bucureşti, 1829); Limba franţuzească şi ortografia ei sau Gramatica franţuzească foarte înlesnitoare, de D. Fournier, iar româneşte de ~ [La lingua francese e l’ortografia o La grammatica francese molto accessibile, di D. Fournier, e in rumeno di ~] (f.1., 1830; ed. II, 1834); Deosebite istorii morale desfătăitoare şi pline de invăţătură, traduse din franţuzeşte şi greceşte de ~ [Particolari storie morali deliziose e ricche di insegnamenti, tradotte dal francese e dal greco da ~] (Bucureşti, 1831); Fenelon, Întîmplările lui Telemah, fiul lui Ulise, acum întîi traduse din franţuzeşte de ~ [Le avventure di Telemaco, figlio di Ulisse, ora per la prima volta tradotte dal francese da ~], I-IV (Buda, 1831); Abeţedar moral şi religios sau Lecţii scoase din sfînta scriptură, acum întîi tradus din franţuzeşte şi adăogat pentru învăţătura copiilor de ~ [Abbecedario morale e religioso o Lezioni tratte dalle S. Scrittura, ora per la prima volta tradotto dal francese e aggiornato per l’insegnamento dei bambini da ~] (f.l, 1833); Engolpion de aur sau Desluşirea înţelesului icoanei lui Chevit Tebeanul carea să şi adaogă la sfîrşit însoţită de mai multe istorii frumoase şi moraliceşti, traduse din greceşte şi franţuzeşte de ~ [Medaglione d’oro o La spiegazione del senso dell’icona di Chevit il Tebano con l'aggiunta alla fine di molte storie belle e morali, tradotte dal greco e dal francese da ~] (Sibiu, 1833); Ambrosius Marlianus, Theatron politicon, alcătuit mai întîi în limba latinească, apoi tălmăcit în cea grecească vorbitoare de răposatul întru fericire domnul Nicolae Mavrocordat [...], tălmăcindu-se în româneşte de ~ [Teatro politico, composto per la prima volta in latino, tradotto poi in greco parlato dal beato compianto  principe Nicolae Mavrocordat […], tradotto in rumeno da ~] I-III (Buzau, 1838); Copilul pierdut şi Licuriciul, istorii adevărate, tradusă din franţuzeşte de ~ [Il bambino perduto e la Lucciola, storie vere, tradotto dal francese da ~] (Bucuresti, 1838); Istoria Genovevei de Brabant, tradusă din franţuzeşte de ~ [Storia di Genoveffa di Brabante, tradotta dal francese ~] (Bucureşti, 1838); Columbul, tradusă din franţuzeşte de ~ [Il colombo, tradotto dal francese da ~] (Bucureşti, 1839); Canarul, istorie morală şi religioasă în trei icoane, tradusă din franţuzeşte de ~ [Il canarino, storia morale e religiosa in tre quadri, tradotta dal francese da ~] (Craiova, 1840) 

PDF
 

 

 

 

 
ultimo aggiornamento: 09-Ott-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina