Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Pop-Reteganul Ion

Data e luogo di nascita
10 giugno 1853, Reteag, Bistriţa-Năsăud
Data e luogo di morte
3 aprile 1905, Reteag
Abstract

Folclorista e prosatore. Studi alla scuola per maestri di Gerla (1870-1871) e Deva (1871-1873), alla fine dei quali diventa maestro di campagna (1873-1892). Segretario di Astra (1894-1895). È stato redattore e collaboratore di numerosi periodici: Deşteptarea [Il Risveglio], Revista ilustrată [La Rivista illustrata], Tribuna [La Tribuna], Convorbiri pedagogice [Conversazioni pedagogiche], Cărţile săteanului român [I libri del paesano rumeno], Gazeta de duminecă [La gazzetta della domenica], Gazeta Transilvaniei [La Gazzetta di Transilvania], Fîntîna Blanduziei [La Fonte Bandusa], Contemporanul [Il Contemporaneo], Telegraful român [Il telegrafo rumeno], Sezătoarea [La Veglia], Familia [La famiglia], Noua bibliotecă română [La nuova biblioteca rumena], România liberă [Romania libera], Amicul familiei [L’amico della famiglia], Noul călindar de casă [Il nuovo calendario di casa]. Pubblica parecchie raccolte di letteratura popolare, molto apprezzate all’epoca. È autore di alcune prose interessanti per il colore locale e l’autenticità del vocabolario, nelle quali tuttavia l’elemento etico-moralizzatore è estremamente accentuato

Bibliografia

Fagul ciobunului Todor. Tradiţiune poporală română, comunicată după un călător ungur [Il faggio del pastore Todor. Tradizione popolare rumena, comunicata da un viaggiatore ungherese] (Braşov, 1881); Rusalin a lui Dămian. Novelă [Rusalin di Damian. Novella] (Braşov, 1881); Trandafiri şi viorele. Poezii populare culese şi ordinate de ~ [Rose e violette. Poesie popolari raccolte e ordinate de ~] (Gherla, 1884; (alte ed.: 1891, 1899, 1908); Inimioara - adecă floarea poeziei naţiunale din cei mai buni scriitori români, în uzul tinerimei române, adunată de ~ [Il cuoricino – ovvero il fiore della poesia nazionale dei migliori scrittori rumeni, ad uso della gioventù rumena, raccolta da ~] (Sibiu, 1885); Ţiganii. Schiţă istorică, lucrată pentru petrecere, după mai mulţi autori de ~ [Gli zigani. Schizzo storico, realizzato per passatempo, da molti scrittori da ~] (Blaj, 1886); 125 chiuituri de cari strigă feciorii în joc, adunate din popor de ~ şi date poporului de A. Todoran [125 grida che gridano i ragazzi in gioco raccolti fra il popolo da ~ e dati al popolo da A. Todoran] (Gherla, 1887; alte ed.: 1902, 1904); Poveşti ardeleneşti, culese din gura poporului de ~ [Racconti transilvani, raccolti dalla bocca del popolo da ~], I-V (Braşov, 1888; ed. II, 1912-1913); Curs practic despre cultivarea pomilor şi a frăgarilor. Lucrat după a lui Paul Gonczy pentru învăţători şi privaţi [Corso pratico per la coltivazione degli alberi e delle fragole. Realizzato seguendo quello di Paul Gonczy per maestri e privati] (Arad, 1889); Starostele sau Datini de la nunţile românilor ardeleni [Il pronubo o Usi nuziali dei rumeni transilvani] (Gherla, 1891; ed. VI, 1911); Cine nu ştie striga cetească cartea asta adecă Chiuituri de care strigă feciorii în joc, adunate din popor de ~ şi date poporului de A. Todoran [Chi non sa strillare legga questo libro ovvero Grida che gridano i ragazzi in gioco, raccolti fra ill popolo da ~ e dati al popolo da A. Todoran] (Gherla, 1891); Cartea poporului. Carte de cetire pentru anii din urmă ai şcoalelor poporale, şcoalelor de repetiţiune, cursurile de adulti şi pentru poporul nostru [Il libro del popolo. Libro di lettura per gli ultimi anni delle scuole popolari, delle scuole di ripetizione, corsi per gli adulti e per il nostro popolo] (Braşov, 1892; ed. II, 1900); Leonat cel tînăr. Istorie în versuri [Leonat il giovane. Storia in versi] (Gherla, 1893; alte ed. 1901, 1904); Poveşti din popor adunate. Premiate şi publicate de “Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român” [Racconti del popolo riuniti. Premiati e pubblicati dall’“Associazione Transilvana per la Letteratura Rumena e la Cultura del Popolo Rumeno”] (Sibiu, 1895); Prietenul săteanului român. Sfătuiri în forma de dialog pentru elevi şi adulţi, compusă de ~ cu un adaus de poezii alese [L’amico del villico rumeno. Consigli in forma di dialogo per alunni e adulti, composto da ~  con un’aggiunta di poesie scelte] (Gherla, 1895); Bocete adecă cîntări la morţi [Canti funebri ovvero canti per i morti] (Gherla, 1897); Opşaguri cît pilite cît cioplite şi la lume împărţite [Motti cesellati e sgrossati e con la gente condivisi] (Gherla, 1897); Novele şi schiţe, din scrierile lui ~ [Novelle e schizzi, dalle opere di ~] (Sibiu, 1899); Pilde şi sfaturi pentru popor [Esempi e consigli per il popolo] (Gherla, 1900); Poezii poporale. Cîntece bătrîneşti din culegerile lui ~ [Poesie popolari. Canti antichi dalle collezioni di ~] (Sibiu, 1900); Povestiri din viaţa tărănilor români [Racconti dalla vita dei contadini rumeni], I-II (Sibiu, 1900-1901); Novele [Novelle] (Bucureşti, 1901); Zidirea lumei. Adam şi Eva, originea Stintei Cruci şi cele 12 Vineri (După tradiţii poporale şi manuscrise vechi) [La costruzione del mondo. Adamo e Eva, l’origine della Santa Croce e i 12 Venerdì (Secondo le tradizioni popolari e gli antichi manoscritti)] (Gherla, 1901; alte ed. 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1909); De la moară. Poveşti şi snoave, I, De la moara din sus [Dal mulino. Racconti e storielle, I, Dal mulino in alto] (Budapesta, 1903); Pomicultura sau cultura arborilor roditori [La pomicoltura o la coltivazione degli alberi da frutto] (Şimleul Silvaniei, 1904); Poveşti alese [Racconti scelti] (Şimleul Silvaniei, 1905); Povestiri [Racconti], cu o pref. de O. Goga (Sibiu, 1908); Povestiri din viaţa ţăranilor [Racconti dalla vita dei contadini], cartea I-Il (Sibiu, 1911-1913) 

PDF
 

 

 

 

 
ultimo aggiornamento: 10-Nov-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina