Bibliografie | Diverse | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Bibliografie

 • Însemnări şi dări de seamă privind Societatea Scriitorilor Români, 1908-1922, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1922
 • S. Struţeanu, Introducere la A.I. Odobescu, Opere literare, ediţie critică, cu introducere, note şi variante de ~, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1938, pp. 1-105   
 • Al.Balaci-I. Ionaşcu (coord.), Université de Bucarest, 1864-1964, Bucureşti, „Arta Grafică”, 1964
 • A. Marino, Viaţa lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, EPL, 1966
 • I.Masoff, Teatrul românesc, Privire istorică, I – II, Bucureşti, EPL, 1961, 1966
 • Istoria literaturii române, II, De la Şcoala ardeleană la Junimea, comitet de redacţie: Al. Dima, I.C. Chiţimia, P. Cornea, Eug. Todoran, Bucureşti, Ed. Academiei R.S.R., 1968
 • N. Iorga, Istoria învăţămîntului românesc, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de I. Popescu Teiuşan, Bucureşti, EDP, 1971 
 • O. Bîrlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1974
 • Şt. Pascu (coord.), Istoria Clujului, Consiliul Popular al municipiului Cluj, 1974
 • Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1979
 • P. Buonincontro, La presenza della Romania in Italia nel secolo XX. Contributo bibliografico 1900-1980, Napoli, De Simone, s.d.
 • D.C. Ollănescu, Teatrul la români, ed. îngrijită, prefaţă, note şi comentarii de C. Dumitrescu, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1981
 • E. Bournazel (et al.), Les grandes dates de l’histoire de France. Evénements politiques, faits économiques et sociaux, civilisation, Paris, Larousse, 1987
 • I. Guţia, Le traduzioni d’opere letterarie romene in italiano (1900-1989), Roma, Bulzoni, 1990
 • V. Georgescu, Istoria românilor de la origini pînă în zilele noastre, Bucureşti, Humanitas 1995
 • L. Maliţa, Eu, scriitorul, Condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie mondiale, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1997
 • M. Bărbulescu-D. Deletant et al., Istoria României, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998
 • S. Fischer-Galaţi. D.C. Giurescu, I-A-Pop (coord), O istorie a românilor. Studii critice, Cluj Napoca, Fundaţia Culturală Româană, Centrul de Studii Transilvane, 1998
 • Z. Ornea, Junimea şi junimismul, I, Bucureşti, Ed. Minerva, 1998
 • N. Bocşan, Valeriu Leu (coord.), Cronologia Europei Centrale (1848-1959), cuvînt înainte de Mircea Muthu, Iaşi, Polirom, 2001
 • N. Dumitrescu, M. Manea et al., Istoria românilor, Manual pentru clasa a XII-lea, Bucureşti, Huimanitas Educaţional 2002
 • Al. Crisan, L. Papadima, I. Parvulescu, F. Samihaian, R. Zafiu, Limba şi Literatura română, Manual pentru clasa XII-lea, Bucureşti, Huimanitas Educaţional 2002
 • F. Moretti, P.V. Mengaldo, E. Franco (coord.), Il romanzo, 5, Lezioni, Torino, Einaudi 2003
 • G. Scridon, Viaţa lui George Coşbuc, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2003
 • Dicţionarul general al literaturii române, I (2004), II (2004), III (2005), IV (2005), Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2004-2005
 • C.J. Murray (coord.), Encyclopedia of the Romantic Era (1760-1850), 2 voll., New York-London, Fitzroy Dearborn, 2004
 • M. Nancu, Memorator de istorie pentru clasa a VIII-a, Booklet, Bucureşti, 2004
 • R. Bruscagli, G. Tellini, Letteratura e storia. Quadri storici, autori, testi, itinerari di ricerca, 4, L’età del romanticismo, Firenze, Sansoni per la scuola, 2005
 
ultimo aggiornamento: 01-Ott-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina