1914 | Antologii | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1914

Calistrat Hogaş

Spre mînăstiri

 

Orice călătorie, afară de cea pe jos, e după mine o călătorie pe picioare străine: a avea la îndămînă cupeaua unui tren, roatele unei trăsuri sau picioarele unui cal, însamnă a merge şezînd şi a vedea numai ceea ce ţi se dă, nu însă şi tot ce ai voi. Iată pentru ce eu şi tânărul meu tovarăş de călătorie ne hotărîrăm a merge pe jos peste munţi şi în răgaz, de la Piatra pîn’ la Dorna, lăsînd la o parte drumul mare.

În ziua de şase iulie eram gata; cu alte cuvinte, aveam toate trebuincioasele de drum aşezate în o boccea de forma unei raniţi soldăţeşti, legate la spate prin ajutorul unor curele ce se încrucişau pe pieptul nostru; la şoldul stîng cîte un revolver, în dreapta cîte un baston sănătos şi la picioare opinci de piele roşie, legate cu şferi negre de lînă de capră, care ne înfăşurau în spirală pulpa pînă la genunchi peste un colţun negru de lînă vrîstat cu roş. O pălărie neagră şi mare putea, la nevoie, să mă apere şi de ploaie, şi de soare. Tovarăşul meu, în loc de pălărie, avea pe cap un chipiu de uniformă, iar drept strai mai gros de lînă era îmbrăcat cu o venghercă de doc alb.

În revărsatul zorilor plecarăm.

Deocamdată trebuia să mergem la Almaş. Fiind însă mai dinainte hotărî t între noi de a ne feri de drumul mare, nu cunoşteam o potecă sau un drum mai scurt pentru ţinta noastră. Ajunsesem la barieră. Nici un suflet de om nu era încă deştept; numai cîţiva cîni, prea harnici poate, îşi făceau datoria bătînd la noi, sau ‑ mai bine zis ‑ la neobişnuita noastră îmbrăcăminte de drum. Oricum însă, eu găseam de vină pe tovarăşul meu, care avuse ciudata idee de a mărita straiele de sublocotenent cu opincile, bastonul şi bocceaua din spate; si mă sileam a-1 face să priceapă că numai pentru dînsul făceau cînii atîta gălăgie. Apucarăm la stînga pe prundul Cuejdiului înspre Dărmăneşti, fără să ştim dacă am apucat bine sau rău. Norocul însă ţine cu drumeţul; la cîţiva paşi, pe prispa unei case albe, gospodarul şi gospodina dormeau duşi sub o plapomă, lipiţi unul de altul .pentru a putea să înfrunte, după socotinţa mea, răcoarea dimineţii; căci, deşi în iulie, dimineaţa din ziua de şase era totuşi destul de rece; ei dormeau duşi şi se legănau, poate, în visuri fericite: noi însă, şi mai cu samă eu, fără respect pentru toate aceste nimicuri şi fără nici o ceremonie, mă apropiai de dînşii, ridicai cu băţul plapoma de pe nasul gospodarului, care dormea la margine, îl împinsei puţin, îl trezii şi, fără a-i da bună dimineaţa cel puţin, îl întrebai scurt despre drumul la Almaş. Foarte rar se întîmplă cuiva să vadă o figură mai elocventă decît acea a omului meu: un psiholog ar fi scris volume întregi: eu însă cred de ajuns a spune că e ‑ psihologiceşte vorbind ‑ de mare interes înfăţişarea unei figuri ce trece, de la adînca linişte a unui somn fără de grijă, la izbitoarea întipărire a unei surprinderi. Ceea ce s-a petrecut atunci în sufletul lui a fost desigur mai iute decît fulgerul; destul că, cu nişte ochi de două ori mai mari decît cei ce poate-i avea de obicei, cu o faţă lungă si spărietă şi neputîndu-se lămuri de unde şi cum răsărisem noi aşa ca din pământ, se uită la noi, măsurîndu-ne, cu privirea-i zăpăcită, de sus pînă jos şi îndesîndu-se tot mai tare spre părete, ca şi cum ar fi voit să scape de o vedenie supărătoare. Biata femeie, strîmtorată astfel şi buimacă de somn, începu a se întoarce sub oghial şi a îngăima vorbe neînţelese, care nu puteau fi decît nişte puternice protestări conjugale... Pentru a sfârşi mai iute cu toate acestea, îl întrebai încă o dată pe gospodar despre drumul la Almaş.

‑ Pe aici, ne răspunse el în cele din urmă, arătîndu-ne spre deal; şi spre acolo apucarăm şi noi.

 

(Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte. Proză, I, ed. C. Ciopraga, EPL, Bucureşti, 1967, pp. 5-7)

 

 
ultimo aggiornamento: 02-Apr-2007
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina