1860 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1860

Politică europeană

Ianuarie 16, la conducerea cabinetului piemontez, rechemat, Cavour negociază cu Franţa cedarea Nisei şi a Savoiei şi anexarea la Piemont a Toscanei şi Emiliei; ianuarie 19, enciclica papală, promulgată de Papa Pius IX, Nullis certa, pentru asigurarea stărilor bisericii; martie 11-15, plebiscit în Emilia, Parma, Modena, Toscana şi Romagna, confirmînd unirea lor cu Piemontul; martie 24, semnarea tratatului de la Torino, între francezi şi piemontezi, pe baza cărora Nisa şi Savoia sunt cedate Franţei (plebiscitele din 15 şi 22 aprilie vor confirma anexările provinciilor respective); aprilie 2, regele Vittorio Emanuele II deschide noua Cameră nu ca pe una piemonteză, ci italiană; aprilie 3-4, revoltă la Palermo, înăbuşită de trupele regale napolitane; mai 5-6, detaşamentul de voluntari al lui Garibaldi se îmbarcă la Genova, într-o expediţie de eliberare a Italiei de sud; mai 11, garibaldienii debarcă la Marsala, în sudul Siciliei; mai 14, Garibaldi proclamă “dictatura” în Sicilia, în numele regelui Piemontului, Vittorio Emanuele II; mai 15, garibaldienii înfrîng trupele napolitane la Calatafimi; mai 17, garibaldienii încep asaltul asupra oraşului Palermo, cucerit la 6 iunie, cînd dinastia Bourbonilor va fi detronată; iunie 18, garibaldienii cuceresc Catania; iunie 25, regele Francisc al Napoli-ului încearcă să se salveze reinstituind Constituţia din 1848 şi formînd un guvern liberal-democrat; iulie 7, Garibaldi îl expulzează din Sicilia pe La Forina, care desfăşurase o intensă propagandă pe insulă în favoarea anexării ei la regatul Piemontez; iulie 20-25, Garibaldi cucereşte oraşul Milazzo; predarea lui va marca eliberarea Siciliei; august 20, garibaldienii debarcă în Calabria; septembrie 7, garibaldienii intră în Napoli, primiţi triumfal de populaţie; septembrie 11, armata piemonteză intră pe teritoriul pontifical cu scopul de a-l împiedica pe Garibaldi să ajungă la Roma; acesta cere destituirea lui Cavour, dar – sprijinit de rege – acesta determină respingerea cererii lui Garibaldi; septembrie 15: memorandum adresat principelui Cuza de liderii guvernului maghiar în exil, cu privire la programul comun antihabsburgic şi anti-absolutist; septembrie 17, Mazzini soseşte la Napoli; septembrie 18, trupele regale piemonteze încep operaţiunile în teritoriile pontificale.Cavour a fost determinat să acţioneze de succesele lui Garibaldi, în vreme ce el însuşi considera că anexarea sudului peninsulei la Piemont, cu toate dificultăţile sale economice, nu este un deziderat al regatului în acel moment; octombrie 1-2, trupele napolitane sunt înfrînte la Volturno, ceea ce înseamnă cucerirea Italiei meridionale; octombrie 3, Vittorio Emanuele II, în fruntea trupelor, porneşte către Mezzogiorno; octombrie 20, sancţionarea Diplomei din octombrie, document care reglementează un compromis între tendinţele centraliste şi un început de federalism; conform acestuia, Transilvania redevine principat autonom, ceea ce nemulţumeşte Ungaria; octombrie 21, plebiscit organizat în fostul regat de la Napoli confirmă anexarea la Piemont. Italia îşi asumă astfel problemele politice şi economice ale zonei meridionale; octombrie 26, regele Piemontului este întîmpinat de Garibaldi la Napoli ca rege al Italiei; noiembrie 4, plebiscitele organizate în Marche şi în Umbria consfinţesc anexarea lor la Piemont 

Politică românească

Septembrie, unificare vamală în Principatele Române; noiembrie 18-19, conferinţa de la Timişoara a liderilor politici din Banat cere organizarea provinciei într-un căpitănat românesc autonom sau anexarea sa la Transilvania, devenită deja autonomă; decembrie 27, împăratul decide anexarea Banatului şi Voivodinei la Ungaria 

Societate, cultură

Se înfiinţează Conservatorul din Iaşi şi Universitatea din Iaşi

Periodice
Ateneul Român; Revista Carpaţilor
Autori, s-au născut
Vasilie Morţun
Autori, au murit
 
Opere străine
Les paradis artificiels [Paradisurile artificiale] (Charles Baudelaire) 
Opere româneşti

Şoimul Carpaţilor. Poezii istorice (Constantin D. Aricescu); Trîmbiţa Unirii şi Sărbătoarea naţională (9 octombrie 1857 şi 24 ianuarie 1859). Scene politice în versuri (Constantin D. Aricescu); Zînele Carpaţilor (George A. Baronzi); O farsă din zilele noastre (George A. Baronzi); Fă-mă, tată, să-ţi semăn sau Generaţia actuală din generaţia trecută (Costache Bălăcescu), Culegere de fabule (Costache Bălăcescu), Fă-mă, tată, să-ţi semăn sau Generaţia actuală din generaţia trecută. Cîteva fabule, în I.H. Rădulescu, Poezii inedite (Costache Bălăcescu), Vizita domnitorului Principatelor Unite la Constantinopole (Dimitrie Bolintineanu); Elemente de poetică, metrică şi versificaţiune (Timotei Cipariu); Din ale lui Constantin Faca (Heliade Rădulescu); Poezii inedite, (Constantin Faca); Escursiuni în Germania Meridională. Memorii artistice, istorice şi critice (1858) (Nicolae Filimon); Un boem român. Romanţ (Pantazi Ghica); Collectio de brebenei şi viorelle de J.R. Diverse (Ion Heliade Rădulescu); Diverse, II, [Issachar, Englessi şi Francesii sau Dreptul şi datoria, libertatea şi egalitatea]. Studii (Ion Heliade Rădulescu); Diverse, II [Anco o data Progresu, Conservaţia şi Adunarea generalǎ de J.R.] (Ion Heliade Rădulescu); Diverse, V, Poezii inedite [Tandalida, ed. II; Fa-me tata sa-ti sémen sau generatia actuale din generatia trecuta de C. Bălăcescul; Din alle lui Constantin Facà. Françositele] (Ion Heliade Rădulescu); Litteratura. Critica, I (Ion Heliade Rădulescu); Scene istorice din cronicele româneşti. Mihnea Vodă cel Rău, Doamna Chiajna (Alexandru Odobescu); Traian în Dacia, epopee (Alexandru Pelimon).

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina