1862 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1862

Politică europeană

Ianuarie 6, la Roma se înfiinţează Congregaţia pentru Bisericile Orientale; mai 1, este definitivat proiectul emigraţiei maghiare, conduse de Kossuth Lajos, pentru o confederaţie a statelor dunărene. Transilvania figurează drept entitate autonomă. Se subliniază necesitatea alianţei cu Serbia şi România; august 3, sfidînd proclamaţia regală care îi dezavua acţiunea, Garibaldi trece în Calabria, cu gînd să organizeze eliberarea Romei; august 29, ciocnire între garibaldieni şi trupele guvernamentale, în care Garibaldi este rănit, închis, apoi amnistiat 

Politică românească

Ianuarie, tulburări ţărăneşti în Muntenia, care încearcă impunerea unui guvern liberal-radical; sunt înăbuşite de armată; februarie 3, primul guvern românesc unic, condus de Barbu Catargiu (conservator); februarie 5, întrunirea la Bucureşti a primului Parlament românesc, în care Cuza proclamă unirea definitivă şi Bucureştiul drept capitală a ţării. Noul stat îşi ia oficial numele de România; aprilie 25, lege a presei în Principatele Unite române; august 13, înfiinţarea Ministerului Afacerilor Străine în Principatele Unite române 

Societate, cultură

Mai 1, la Cernăuţi (Bucovina, provincie în Imperiul Austriac) se înfiinţează “Reuniunea română de leptură” (fondator – A. Pumnul) 

Periodice
Buciumul
Autori, s-au născut
Alexandru Davila; Constantin Mille
Autori, au murit
 
Opere străine

Les poèmes barbares [Poemele barbare] (Leconte de Lisle); Salammbô (Gustave Flaubert); Les misérables [Mizerabilii] (Victor Hugo) 

Opere româneşti

România sub prinţul Bibescu. 1842-1848 (Constantin D. Aricescu); Protest la opiniunea publică contra legei de presă (Constantin D. Aricescu); Chestiunea proprietăţii dezbatută de proprietari şi plugari la 1848 (Constantin D. Aricescu); Reforma legii electorale (Constantin D. Aricescu); Misterele Bucureştilor, I-III (George A. Baronzi, 1862-1864); Legende noui (Dimitrie Bolintineanu); Elena. Roman original de datine politic-filosofic (Dimitrie Bolintineanu); Misterele din Bucureşti, I-II (Ioan M. Bujoreanu); Răspuns adresat d. redactor al ziarului “Românul”… (Alexandru Cantacuzino); Preludele (Grigore Harlamb Grandea); Petru Rareşiu, principele Moldovei (Atanasie Marian Marienescu); Masca pe obraz sau Hai să rîdem (Matei Millo); Anecdote şi poveţe din reflexiele lui ~, vestitul din Ţara Românească (Celibi Moise); Practica lui ~ (Celibi Moise); Din poesiele lui Andrei Murăşanu (Andrei Mureşanu); Tesaur de monumente istorice pentru România, tom I-III (Alexandru Papiu-Ilarian, 1862-1865); Tudor Vladimirescu. Mişcarea de la 1821 (Alexandru Pelimon); Lepturariu românesc cules din scriptori rumâni, I-IV (Aron Pumnul).

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina