1869 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1869

Politică europeană

în Italia sunt introduse măsuri fiscale severe, ceea ce stîrneşte mişcări ţărăneşti în nord, înăbuşite de armată; la Napoli se înfiinţează prima secţiune din Italia a Internaţionalei I; decembrie 8, deschiderea lucrărilor Conciliului Vatican I (al douăzecilea conciliu al bisericii catolice)

Politică românească

Februarie 7-9, conferinţă la Timişoara a liderilor politici români din Transilvania şi Banat. Se pun bazele pentru înfiinţarea unui Partid Naţional al Românilor din Transilvania şi Banat, care să participe activ la viaţa politică din Ungaria. Formaţiunea, condusă de Alexandru Mocioni, va urma tactica aşa-numitului “activism” politic; martie 7-8, conferinţă la Miercurea Sibiului, unde ia naştere Partidul Naţional Român din Transilvania, condus de Ilie Măcelaru, care adoptă ca tactică neparticiparea la viaţa politică din Ungaria (“pasivismul”); aprilie 3, Partidul Naţional Român din Transilvania este interzis pe motiv că în Ungaria nu există mai multe naţiuni, aşadar nu se pot înfiinţa partide naţionale 

Societate, cultură

Se înfiinţează Societatea Studenţilor „România Jună” (Viena); octombrie 31, este inaugurată prima cale ferată românească, între Bucureşti şi Giurgiu

Periodice
 
Autori, s-au născut
Valeriu Branişte; Pompiliu Eliade; Iulia Hasdeu; Ioan Popovici-Bănăţeanu
Autori, au murit
Gheorghe Asachi; Damaschin Bojâncă; Constantin Stamati
Opere străine
L’Education sentimentale [Educaţia sentimentală] (Gustave Flaubert); Les fêtes galantes [Serbările galante] (Verlaine); L’homme qui rit [Omul care rîde] (Victor Hugo) 
Opere româneşti

Oda la Elisa (Vasile Alexandrescu-Urechia); Dicţionariu ungurescu-românescu. Magyar-román szótár (George Bariţ); Reminescenţe din Putna (Samson Bodnărescu); Cartea poporului român (Dimitrie Bolintineanu); Domnii regulamentari şi Historia celor trei ani de la 11 Februarie pînă astăzi (Dimitrie Bolintineanu); Ielele, grame şi epigrame politice (Dimitrie Bolintineanu); Nepăsarea de religie, de patrie şi de dreptate la români (Dimitrie Bolintineanu); Românii robi la Austro-Maghiari? (Dimitrie Bolintineanu); Viaţa lui Damian August, fondatorul neamului românesc (Dimitrie Bolintineanu); Poezii din tinereţe nepublicate încă (Dimitrie Bolintineanu); Excursiune archeologică din anul 1869 (Cezar Bolliac); Gramateca limbei române, I Analitica, II Sintetica (Timotei Cipariu, 1869-1877); Răzvan şi Vidra, (Bogdan Petriceicu Hasdeu); Odă la boieri. 1848-1869 (Bogdan Petriceicu Hasdeu); Elemente de Historia Romilor sau Dacia şi România (Ion Heliade Rădulescu); Hymnul creaţiunii (Ion Heliade Rădulescu); Poezii poporale din Bucovina. Balade române culese şi corese (Simion Florea Marian); Anul nou 1869. Apropourile lui ~ (Celibi Moise); Viaţa, operele şi ideile lui Georgiu Şincai din Şinca. Discursul de recepţiune (Alexandru Papiu-Ilarian); Schiţă de proiect a unei reorganizări pentru un Teatru Mare al României (Mihail Pascaly); Prolog compus şi rostit de domnul ~ la deschiderea concertului ce s-a dat în 27 ianuarie 1869 în Cernăuţi spre folosul Fundăciunei Pumnulene (Dimitrie Petrino); Puţine cuvinte despre coruperea limbei române în Bucovina (Dimitrie Petrino); Influinţa morală, comedie în versuri (Gheorghe Sion); 101 fabule (Gheorghe Sion); Panteonul român. Portretele şi biografiile celebrităţilor române (Iosif Vulcan).

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina