1874 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1874

Politică europeană

Februarie 4, Camera italiană respinge proiectul de lege cu privire la învăţămîntul obligatoriu, deşi 71% din populaţie era analfabetă; august, tentativă de insurecţie bakuniană în Romagna. Bakunin era mult mai cunoscut în Italia epocii decît Karl Marx; octombrie, Franţa retrage nava de război care staţiona încă din 1870 în larg la Civitavecchia, pentru a-l îmbarca la nevoie pe Papă. Din acest an, intransigenţa papală începe să scadă; deşi le interzisese catolicilor italieni să ia parte la viaţa politică, apelul lui nu avusese un efect prea mare, dar i-a scutit de înfrîngere pe unii candidaţi catolici

Politică românească
Mai 31, la Bucureşti este semnată convenţia între România şi Austro-Ungaria cu privire la joncţiunea liniilor ferate la frontieră
Societate, cultură
 
Periodice
 
Autori, s-au născut
Jean Bart; Nicolae Batzaria; Scarlat Cantacuzino; Constantin Sandu-Aldea; Paul Zarifopol
Autori, au murit
 
Opere străine
Romances sans paroles [Romanţe fără cuvinte] (Paul Verlaine)
Opere româneşti

Boieri şi ciocoi (Vasile Alecsandri); Istoria revoluţiunei române de la 1821, I-II (Constantin D. Aricescu); Acte justificative la “Istoria revoluţiunei române de la 1821” (Constantin D. Aricescu); Indice de documentele aflate în Arhiva Statului şi nepublicate încă, I-II (Constantin D. Aricescu, 1874-1876); Istoria regimentului al II românesc grǎniţiar transilvan (George Bariţ); Amor - Patria şi Dumnezeu dupǎ poeţii indiani (George A. Baronzi); Vocabular de 2000 termini, idiotisme, locuţiuni, proverbi şi alte dificultǎţi ale limbei franceze traduse în echivalenţele lor din limba românǎ (George A. Baronzi); Tragodia sau mai bine a zice Jalnica Moldovii întîmplare dupǎ răzvrătirea grecilor, 1821 şi Stihuri făcute la Tazlău în vremea închiderii mele acolo, anul 1824, aprilie 20, în vol. M. Kogălniceanu, Cronicele României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, III (Alexandru Beldiman); Poveţele lui Mihai Bravul către români la monumentul său (Iorgu Caragiali); Poezii (Matilda Cugler-Poni); Încercări în literatură. Versuri (Ioan Alexandru Lapedatu); Itinerar în Istria şi Vocabular istriano-român, ed. îngrijită şi pref. de T. Maioreseu (Ioan Maiorescu); Critice (Titu Maiorescu); Urieşul cu ochi în frunte. Urga Murga (Marian Atanasie Marienescu); Còpii de pe natură (Iacob Negruzzi); Pseudo-kynegetikòs. Epistolă scrisă cu gînd să fie Precuvîntare la cartea Manualul vînătorului (Alexandru Odobescu); Baia de aramă. Lucifer. Cîteva poezii alese (Alexandru Pelimon).

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina