1891 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1891

Politică europeană

Alegeri parlamentare în Austro-Ungaria, cu rezultate echilibrate: 170 de deputaţi germani, 160 de deputaţi slavi, o grupare italo-română etc.; congres interparlamentar la Roma; deputatul român Nicolae Fleva expune situaţia românilor din Transilvania. Congresul propune o moţiune (numai delegaţia austro-ungară nu o acceptă) care susţine “dreptul tuturor popoarelor la unitate naţională”; ianuarie 1, în Italia se constituie primele camere de muncă, organizaţii teritoriale muncitoreşti; februarie 6, premierul italian Crispi – prin autoritarismul politicii sale – nelinişteşte puterea legislativă şi este silit să demisioneze; aprilie 20, în revista Critica sociale se publică programul “Ligii socialiste” (conduse de Turati), formaţiune politică de inspiraţie social-democrată germană; mai 15, Papa Leon al XIII-lea face publică enciclica Rerum novarum, referitoare la situaţia muncitorilor, la problemele vieţii sociale contemporane în general; este documentul programatic al catolicismului social; iulie 1, studenţii maghiari răspund la Memoriul studenţilor români cu un document de pe poziţii naţionaliste; august 2, congres muncitoresc la Milano, unde toate grupările susţin necesitatea unei legislaţii unitare a muncii. Se constituie o comisie pentru a alcătui statutul viitorului partid al muncitorilor italieni. Turati conduce aripa moderată, reformistă, iar Labriola pe cea maximalistă

Politică românească

Din iniţiativa şi cu susţinerea Ligii pentru unitatea culturală a românilor de pretutindeni, se publică Memoriul studenţilor universitari români privitor la situaţia românilor din Transilvania şi Ungaria, difuzat apoi în întreaga Europă, şi care face cunoscute oprimările suferite de românii transilvăneni în cadrul statului maghiar

Societate, cultură
Mai 15, se înfiinţează Fundaţia universitară Carol I (Bucureşti)
Periodice
Amicul copiilor; Gazeta Bucovinei; Lumea ilustrată; Minerva
Autori, s-au născut
Felix Aderca; Aron Cotruş; Adrian Maniu
Autori, au murit
Mihail Kogălniceanu
Opere străine
The Picture of Dorian Gray [Portretul lui Dorian Gray] (Oscar Wilde); Tess of the d’Urberville (Thomas Hardy); I Pirati della Malaesia [Piraţii din Malaezia] (Emilio Salgari, 1891-1892)
Opere româneşti

Miron Costin (Vasile Alexandrescu-Urechia); Legende române (Vasile Alexandrescu-Urechia); Istoria românilor, I-XIII, (Vasile Alexandrescu-Urechia, 1891-1902); Două drame familiare. Lectură pentru tinerimea de sexul femeiesc (George Bariţ); Muresianu Andras (Valeriu Branişte); O călătorie în satele româneşti din Istria (Teodor T. Burada); Profile literare (Traian Demetrescu); Noţiuni de estetică (Petre Dulfu); Silogismul şi adversarul său, Herbert Spencer (Pompiliu Eliade); Chrestomaţie română, I-II (Moses Gaster); Scrisori din exil, cu note de N.B. Locusteanu (Ion Heliade Rădulescu); Ştefan Hudici (Vasilie Gh. Morţun); Zulniea Hîncu (Vasilie Gh. Morţun); Eroul fără voie (Iacob Negruzzi); Pui de lei, poezii eroice şi naţionale (Ioan S. Neniţescu); Spleen (Alexandru Obedenaru); Starostele sau Datini de la nunţile românilor ardeleni (Ion Pop-Reteganul); Cine nu ştie striga cetească cartea asta adecă Chiuituri de care strigă feciorii în joc, adunate din popor de ~ şi date poporului de A. Todoran (Ion Pop-Reteganul); Istoria universală. Manual pentru învăţămîntul secundar (Ioan Slavici); Autorii români moderni (Lazăr Şăineanu)

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina