1892 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1892

Politică europeană

Ianuarie 20, mişcări populare în Sicilia, provocate de fiscalitatea excesivă şi militînd pentru revizuirea înţelegerilor agricole. Poliţia înăbuşe mişcările; mai, congresul al XVIII-lea al Societăţilor Muncitoreşti Italiene, la Palermo; soliditatea mişcărilor în toată Italia devine şi mai evidentă, cu această ocazie; mai 25, primul guvern italian condus de Giolitti; august 14-15, congres al tuturor grupărilor din mişcarea muncitorească italiană,la care se decide formarea unei grupări politice numite Partidul Maselor Muncitoreşti Italiene, devenit apoi Partidul Oamenilor Muncii Italieni; august 17, Franţa semnează o convenţie militară cu Rusia

Politică românească

Tineretul universitar român din Imperiul Austro-Ungar publică o replică - de răsunet european, pentru că atrăgea din nou atenţia supra politicii maghiare – la Răspunsul studenţilor maghiari. Mare simpatie europeană pentru mişcarea românească din Imperiu; ianuarie 20-21, conferinţă extraordinară a Partidului Naţional Român din Transilvania, la Sibiu. Se decide redactarea unui Memorandum care să fie înaintat Împăratului;  documentul, redactat de Iuliu Coroianu, a fost aprobat la conferinţa din 25-26 martie a partidului; el descria situaţia celor trei milioane de români din Ardeal, formulînd revendicările celor mai numeroşi locuitori ai provinciei; martie, se înfiinţează Partidul Naţional Român din Bucovina; iunie 9, o delegaţie a românilor transilvăneni, alcătuită din 300 de oameni, merge la Viena să depună Memorandumul. Împăratul refuză să primească delegaţia, iar documentul este trimis, nedeschis, la Budapesta; iulie 23-24, conferinţă a Partidului Naţional Român din Transilvania, la Sibiu, în care se pun bazele unei solidarităţi a popoarelor ne-maghiare din Imperiu (slovaci, români, sîrbi); iulie 25, este prelungit acordul secret între România şi Austro-Ungaria, din 30 octombrie 1883

Societate, cultură
 
Periodice
Şezătoarea
Autori, s-au născut
Ion Clopoţel; Cezar Petrescu
Autori, au murit
Gheorghe Sion
Opere străine
L’Innocente [Inocentul] (Gabriele d’Annunzio); Una vita [O viaţă] (Italo Svevo)
Opere româneşti

Note şi schiţe (Ion Luca Caragiale); Păcat, O Făclie de Paşte, Om cu noroc (Ion Luca Caragiale); Paraziţii (Barbu Ştefănescu Delavrancea); Intim (Traian Demetrescu); Hore oţelite (Aron Densuşianu); Valea vieţii, versuri (Aron Densuşianu); Ritmuri şi rime (Bonifaciu Florescu); Studii literare, I-II (Bonifaciu Florescu, 1892-1893); Sic cogito. Ce e viaţa? Ce e moartea? Ce e omul? (Bogdan Petriceicu Hasdeu); B.P. Hasdeu, L. Şăineanu, G. Ionescu-Gion, “Eine Trilogie”: O istorie germană a literaturei române (Bogdan Petriceicu Hasdeu); Historia critică universală. Scriere posthumă, I-II (Ion Heliade Rădulescu); Poezii poporale din Bănat, I (Enea Hodoş); Înmormîntarea la români. Studiu etnografic (Simion Florea Marian); Naşterea la români. Studiu etnografic (Simion Florea Marian); Scrisori către ţărani (Constantin Mille); Rondele (Alexandru Obedenaru); Mihail Eminescu. Studiu critic (Nicolae Petraşcu); Noi în 1892 (Nicolae Petraşcu); Cartea poporului. Carte de cetire pentru anii din urmă ai şcoalelor poporale, şcoalelor de repetiţiune, cursurile de adulţi şi pentru poporul nostru (Ion Pop-Reteganul); Românii din regatul ungar şi politica maghiară (Ioan Slavici), Novele, I-II (Ioan Slavici); Veronica Micle. Viaţa şi operele sale (Smara); Anecdote populare (Teodor Dimitrie Speranţia); Alte anecdote populare, II (Teodor Dimitrie Speranţia); Fabula în genere şi fabulişti români în specie (Teodor Dimitrie Speranţia); Le Rhapsode de la Dambovitza (Elena Văcărescu); Curentul Eminescu. Conferinţă ţinută la Ateneu (Alexandru Vlahuţă)

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina