1907 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1907

Politică europeană
Eşecul celei de-a doua Conferinţe internaţionale de pace de la Haga. Tripla Alianţă este realizată între Franţa, Anglia şi Rusia; aprilie 1-mai 9, Parlamentul ungar votează “Legile Appony”, destinare desfiinţării şcolilor confesionale ale comunităţilor ne-maghiare (române, slovace, sîrbe), în care predarea nu se făcea în maghiară; iunie 2, împăratul austro-ungar sancţionează “Legile Appony”, semn al unei politici de deznaţionalizare explicite, faţă de care au loc proteste în întreg Imperiul, şi chiar în afara graniţelor lui; octombrie 11, grevă la Milano, înăbuşită de armată; octombrie 13, în urma violenţelor de la Milano, se decide intrarea în grevă generală pe tot teritoriul Italiei. Confederaţia Muncii anulează greva, dar muncitorii nu mai ţin cont de această decizie şi o continuă. Noi dispute între socialişti cu privire la căile acţiunii lor politice, revoluţionară sau reformistă
Politică românească
în Bucovina se introduce votul universal, ceea ce le permite românilor să fie reprezentaţi în Parlamentul de la Viena; februarie 21, izbucnirea răscoalei ţărăneşti în satul Flămînzi, din Moldova (România). Răscoala se va extinde în întreaga ţară, continuînd pînă la sfîrşitul lunii martie, şi va putea fi înăbuşită doar cu ajutorul armatei, prin intervenţii brutale ale acesteia. Mii demorţi şi de răniţi; aprilie 30, refacerea unităţii Partidului Conservator, sub conducerea lui P.P. Carp; iulie 12-14, conferinţa de la Galaţi a sindicatelor şi cercurilor socialiste decide înfiinţarea Uniunii Socialiste din România
Societate, cultură
Pablo Picasso pictează Les demoiselles d’Avignon (Domnişoarele din Avignon)
Periodice
Convorbiri (Convorbiri critice) ; Floarea Darurilor
Autori, s-au născut
 
Autori, au murit
Bogdan Petriceicu Hasdeu; Simion Florea Marian; Iosif Vulcan
Opere străine
 
Opere româneşti

Opere complete, ed. îngrijită de E. Gârleanu (Grigore Alexandrescu); Vulturii (Ion Alexandru Bassarabescu); Norocul (Ion Alexandru Bassarabescu); Poezii (Zaharia Bârsan); 1907. Din primăvară pînă-n toamnă (Ion Luca Caragiale); Cea dintîi durere (Emil Gârleanu), Odată! (Emil Gârleanu); Domniţa Ruxandra, dramă istorică în trei acte (A. de Herz); Istoria literaturii româneşti în veacul al XIX-lea, I-II (Nicolae Iorga, 1907-1909); Zorile, dramă istorică în două acte şi în versuri (Ştefan Octavian Iosif); Legenda funigeilor, poem dramatic în 3 acte (Ştefan Octavian Iosif şi Dimitrie Anghel); Expoziţiunea jubiliară română din 1906 (Ion N. Lahovari); Cancer la inimă, piesă în trei acte (Haralamb George Lecca); Nuvele (Eugen Lovinescu); Flăcări. Poezii (Corneliu Moldovanu); Părinţi şi copii (Sofia Nădejde); Spre ţărmul dreptăţii (Dimitrie Th. Neculuţă); Les Eblouissements (Anna de Noailles); Cartea pentru tineret de la sate, (Tudor Pamfile; în colab. cu M. Lupescu şi L. Mrejeriu); Povestire pe scurt despre neamul românesc (Tudor Pamfile); Prin vraja dragostei (Vasile Pop); Fabule (George Ranetti); Romeo şi Julieta la Mizil (George Ranetti); Însemnările lui Neculai Manea (Mihail Sadoveanu); La noi în Viişoara (Mihail Sadoveanu); Vremuri de bejenie (Mihail Sadoveanu); Cărticica plugarului (Constantin Sandu-Aldea); L’Argot ancien (Lazăr Şăineanu); Căruţa poştei (Nestor Urechia), În Bucegi (Nestor Urechia); Nuits d’Orient. Folklore roumain (Elena Văcărescu); The Queen’s friend (Elena Văcărescu); Tănase Scatiu, roman (Duiliu Zamfirescu)

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina