1909 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1909

Politică europeană
Martie, alegerile din Italia consolidează poziţiile socialiştilor, radicalilor şi republicanilor; octombrie 24, regele Italiei şi Ţarul Rusiei, Nicolae al II-lea, se întîlnesc la Racconigi (Torino), consolidîndu-se astfel pretenţiile italiene de a participa la politica din Balcani; Austro-Ungaria resimte întîlnirea ca fiind îndreptată împotriva ei; decembrie-1910, martie, guvern italian condus de Sidney Sonnino, care nu dispune de o majoritate parlamentară solidă
Politică românească
Ianuarie 9, Ion I.C. Brătianu, faimos politician român, este ales prim-ministru. La 24 ianuarie va fi ales şi preşedinte al Partidului Naţional Liberal din România
Societate, cultură
 
Periodice
Cumpăna;  Minerva literară şi ilustrată
Autori, s-au născut
 
Autori, au murit
Gheorghe din Moldova
Opere străine
 
Opere româneşti

Voia mării (Ioan Adam); În clasa cultă (Ion Agârbiceanu); Stelele. Noţiuni populare de astronomie (Victor Anestin); Cucerirea aerului. Baloane şi aeroplane. Aventuri aeriene (Victor Anestin); Vine cometa Halley (Victor Anestin); Fantazii (Dimitrie Anghel); L’influence des romantiques français sur la poésie roumaine (Nicolae I. Apostolescu); L’Ancienne versification roumaine (Nicolae I. Apostolescu); Pasărea măiastră (George Anton Baronzi); Poezii alese, pref. de N. Iorga (George Anton Baronzi); Noi şi vechi (Ion Alexandru Bassarabescu); Discursul ţinut în catedrala Blajului 2/14 mai 1848 (Simion Bărnuţiu); Nuvele (Zaharia Bârsan); Melania (Nicolae N. Beldiceanu); Povestiri mărunte (Nicolae N. Beldiceanu); Taină (Nicolae N. Beldiceanu); Esprit de Charles-Adolphe Cantacuzène (Scarlat Cantacuzino); Apus de soare (Barbu Ştefănescu Delavrancea); Fata popii (Ion Dragoslav); Povestea copilăriei (Ion Dragoslav); Bogdan Petriceicu Hasdeu (Nicolae Gane); Spice (Nicolae Gane); Punga (Emil Gârleanu); O călătorie în Alsacia-Lorena. Tara şi şcolile ei (Onisifor Ghibu); Ne cheamă pămîntul (Octavian Goga); Datinile noastre la naştere (Artur Gorovei); Zmei şi zîne (Artur Gorovei); Bucǎţi alese, culegere, introd. şi note de M. Stǎncescu (Ion Heliade-Rǎdulescu); Michaida. Fragment epic (Ion Heliade-Rǎdulescu); Scrieri alese d’ale lui Heliade Rǎdulescu, care pot servi şi şcoalelor secundare de ambele sexe, fiind conform cu programele de studii, pref. de Al. Heliade-Rǎdulescu şi cu o prescurtare din biografia lui Ion Heliade-Rǎdulescu de M. Stǎncescu. Discursul lui Hasdeu ţinut la Acad. Românǎ în 1902. Bibliografie analiticǎ de scrierile lui Heliade Rǎdulescu, ed. I (Ion Heliade-Rǎdulescu); Noaptea învierii, dramă istorică în trei acte (A. de Herz); Scrieri alese (Alexandru Hrisoverghi); Spiritul critic în cultura românească (Garabet Ibrăileanu); Scriitori şi curente (Garabet Ibrăileanu); Poesii ale scriitorilor din epoca Unirii (Nicolae Iorga); Pasărea măiastră (Nicolae Iorga); Carmen saeculare, poem istoric (Ştefan Octavian Iosif şi Dimitrie Anghel); Mira, fată de împărat (Ioan Alexandru Lapedatu); Poezii ale scriitorilor din epoca Unirii (Ioan Alexandru Lapedatu); Jean-Jacques Weiss et son oeuvre littéraire (Eugen Lovinescu); Les voyageurs français en Grèce au XIXe siècle (Eugen Lovinescu); Critice, I-II (Eugen Lovinescu, 1909-1910); Poezii (Veronica Micle); Eminescu comemorativ (Octav Minar); Aripi negre. Poezii (Donar Munteanu); Versuri, proză, scrisori, cu un studiu asupra vieţii şi scrierilor sale de E. Gîrleanu (Costache Negri); O primăvară. Cîntece (Natalia Negru); Păcatele tinereţelor (Costache Negruzzi); Craiul vremurilor, povestiri (Tudor Pamfile); Scriitori aromâni în secolul al XVIII-[lea] (Cavalioti, Ucuta, Daniil) (Pericle Papahagi); Schiţe şi amintiri (Dimitrie D. Pătrăşcanu); Cîntecul toamnei. Serenade demonice (Ştefan Petică); Cinci ani de mişcare literară. 1902-1906 (Sextil Puşcariu); Schiţe vesele (George Ranetti); Poezii alese, ed. de N. Iorga (C.A. Rosetti); Piatra Teiului şi Iaşii şi locuitorii săi în 1840, trad. din franceză de C. Mărgărătărescu (Alecu Russo); Cîntecul amintirii (Mihail Sadoveanu); Din valurile vieţii (Ioan Slavici); Scriitori vechi (Teodor Dimitrie Speranţia); Anecdote nouă (Teodor Dimitrie Speranţia); Amor vincit, roman (Elena Văcărescu); Poezii 1880-1908 (Alexandru Vlahuţă); File rupte (Alexandru Vlahuţă); Poporanismul în literatură (Duiliu Zamfirescu)

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina