1911 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1911

Politică europeană

Martie, Giolitti revine în fruntea guvernului italian. El încearcă atragerea socialiştilor reformişti la guvernare, dar este refuzat; septembrie 27, are loc în Italia o încercare nereuşită de grevă generală, în care este implicat şi Mussolini; septembrie 29, Italia declară război Turciei; intenţia sa este de a transforma Libia în colonie. Războiul acesta este foarte popular în ţară, doar socialiştii opunîndu-se. Tînărul Benito Mussolini organizează demonstraţii antirăzboinice. Războiul contribuie la înrăutăţirea raporturilor Italiei cu Austro-Ungaria, pentru că Italia trebuie să ţină cont de interesele austriece pentru a nu extinde războiul şi în Balcani

Politică românească
 
Societate, cultură
 
Periodice
Rampa; Ţara nouă; Versuri
Autori, s-au născut
 
Autori, au murit
Ioan Adam
Opere străine
 
Opere româneşti

Lettres inédites du poète roumain Alecsandresco à Edouard Grenier, publiées avec une introduction et des notes par Georges Gazier (Vasile Alecsandri); Popa care ştie carte şi Ion Isteţul (Vasile Alecsandrescu-Urechia); Giordano Bruno. Viaţa şi opera lui (Victor Anestin); Newton şi atracţiunea universală (Victor Anestin); În lumea spiritelor. Istoria manifestaţiunilor spiritiste, după scriitorii spiritişti moderni (Victor Anestin); Venus diurna (Victor Anestin); Povestea celor necăjiţi, fantazii şi portrete (Dimitrie Anghel); Fantome (Dimitrie Anghel); La un han, odată… (Nicolae N. Beldiceanu); Neguri (Nicolae N. Beldiceanu); Au bal avec Marcel Proust (Martha Bibesco); Coriolan Brediceanu (Valeriu Branişte); Pe marginea cărţilor (Ion Alexandru Brătescu-Voineşti); Scrierile muzicale ale lui Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei (Teodor T. Burada); Larmes fouettées. Suivies du dernier dialogue, (Scarlat Cantacuzino); Oameni cumsecade (Alexandru Cazaban); Portrete literare (Ilarie Chendi); Amintiri. Schiţe şi nuvele (Alexandru Ciura); Spre Roma. Note de călătorie (N.D. Cocea); Poezii (Aron Cotruş); Iov, două acte (Nicolae Davidescu); Poezia nouă (Ovid Densusianu); Marginalia (Gabriel Donna); Flori şi poveşti (Ion Dragoslav); Înşir-te mărgărite (Victor Eftimiu); Rapsozii (Victor Eftimiu); Dar de nuntă (Victor Eftimiu); Despre educaţie (Onisifor Ghibu); Ziaristica bisericească la români (Onisifor Ghibu); Cercetări privitoare la situaţia învăţămîntului… (Onisifor Ghibu); Însemnările unui trecător (Octavian Goga); Cînd ochii plîng (A. de Herz); Cugetări (Nicolae Iorga); Le cerisier de Lucullus. Les mille nouvelles nouvelles (Ştefan Octavian Iosif, 1911-1912); Cum s-a stricat limba românească. Studiu literar şi filosofic (Ion N. Lahovari); Scenete şi fantezii (Eugen Lovinescu); Ada Lazu. Nuvele (Constanţa Marino-Moscu); Isvoade strămoşeşti (Mărgărita Miller-Verghy); Poezii (Ioan S. Neniţescu); Boli şi leacuri la oameni, vite şi păsări (Tudor Pamfile); Firişoare de aur. Povestiri şi legende (Tudor Pamfile); Sfîrşitul lumii după credinţele poporului român (Tudor Pamfile); Poezii (Cincinat Pavelescu); Fericirea se cucereşte (Vasile Pop); Povestiri din viaţa ţăranilor, cartea I-II (Ion Pop-Reteganul, 1911-1913); Studii asupra eticii germane contemporane I, Etica lui Wundt (Ioan Rădulescu-Pogoneanu); Educaţia estetică şi artistică din ultimele două decenii (Izabella Sadoveanu); Apa morţilor (Mihail Sadoveanu); Praznicul calicilor, Săracul popă! (Mihail Sorbul); Anecdote marinate (Theodor Dimtrie Speranţia); Femeile ciudate, piesă într-un act, în colaborare cu C. Rîuleţ (Alexandru Teodor Stamatiad); Istoricul luptei pentru drept în ţinutul Cîmpulungului Moldovenesc (Teodor Ştefanelli); Poeme (Eugeniu Ştefănescu-Est); A fost odată (Ilie E. Torouţiu); Românii şi clasa dirigentă din Bucovina (Ilie E. Torouţiu); Drumurile noastre (Nestor Urechia); Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal (Nestor Urechia); Le Sortilège, roman (Elena Văcărescu); La gura sobei (Alexandru Vlahuţă); Anna sau Ceea ce nu se poate, roman (Duiliu Zamfirescu); Furfanţo. Trei nuvele (Duiliu Zamfirescu); Lydda. Scrisori romane, roman (Duiliu Zamfirescu)

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina