Naum Rîmnicean | Autori | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Naum Rîmnicean

Data şi locul naşterii

27 noiembrie 1764, Corbii-Muscel, Argeş

Data şi locul morţii

1838, Cernica, Ilfov

Abstract

Cronicar, traducător. Studiază la Academia Grecească din Bucureşti. În 1776, devine colaboratorul lui Filaret, viitor episcop al Rîmnicului; în 1780 este hirotonisit diacon, în 1784 se călugăreşte. După ocupaţia austriacă a Munteniei, se refugiază în Transilvania şi în Banat. Iluminist moderat şi apărător al ortodoxiei, în 1795 începe compilaţia cronicii Adunarea hronologiei domnilor ţării nostre, în a cărei Prefaţă expune elementele istorice, culturale şi lingvistice care dovedesc latinitatea limbii române. Este autor de compilaţii istorice şi de traduceri în greacă

Bibliografie

Despre originea românilor şi Cronicul protosinghelului ~ de la 1768-1810, în Cronicarii greci carii au scris despre români în epoca fanariotă (Bucureşti, 1888); Izbucnirea şi urmările Zaverei dîn Valahia, în C. Erbiceanu, Istoricul zaverei în Valahia, în Biserica Ortodoxă Română (nr. 5-6, 1899-1900)

PDF
 
 
ultimo aggiornamento: 30-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina