Negruzzi Costache | Autori | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Negruzzi Costache

Data şi locul naşterii

1808, Trifeştii-Vechi, Iaşi

Data şi locul morţii

24 august 1868, Iaşi

Abstract

Prozator, poet, dramaturg. Începe să studieze cu preceptori privaţi, greci şi francezi, ca şi alţi intelectuali ai epocii învaţă româneşte ca autodidact. Intelectual moderat, are o activitate culturală intensă, colaborînd la reviste şi instituţii moldovene şi muntene: publică în revistele Albina românească, Curierul de ambe sexe, Alăuta românească, Dacia literară, Propăşirea, Gazeta Teatrului; este membru al Societăţii Filarmonice din Bucureşti, codirector al Teatrului Naţional din Iaşi. Deşi nu participă la revoluţia din 1848, susţine Unirea Principatelor şi primeşte funcţii în guvernul lui Al.I. Cuza. Considerat întemeietorul prozei româneşti moderne, publică în 1840, în Dacia literară , Alexandru Lăpuşneanul, text fundamental al nuvelei istorice. În 1857 publică culegerea de autor Păcatele tinereţelor, în care adună toate creaţiile sale în proză şi în versuri. Cuprinde trei secţiuni; în cea dintîi, Amintiri de juneţe, se disting nuvelele romantice Zoe şi O alergare de cai; ultima secţiune, Negru pe alb (Scrisori de la un prieten), inaugurează tradiţia notelor memorialistice scrise în formă de corespondenţă, un gen care va înflori în perioada romantică

Bibliografie

Triizăci de ani sau viaţa unui jucători de cărţi, melodramă în trii zile, tradusă din franţozăşte de căminarul C. Negruzzi (Eşi, 1835; ed. II, 1863); Maria Tudor, tradusă de C. Negruzzi din Victor Hugo, cu o scrisoare de I. Eliade (Bucuresti, 1837); Angelo, tiranul Padovei, tradusă de C. Negruzzi din V. Hugo (Bucureşti, 1837); Aprodul Purice, anecdot istoric în versuri (Eşi, 1837); 200 de reţete cercate pentru bucate şi alte treburi gospodăreşti, de C.N. şi M.K. (Iaşi, 1841); Balade de Victor Hugo, traduse de C. Negruzzi (Iaşi, 1845); Doi ţărani şi cinci cîrlani, vodevil naţional într-un act (Iaşi, 1851); Păcatele tinereţelor (Iaşi, 1857); Scrierile lui Constantin Negruzzi, I-III, cu o introducere de V. Alecsandri (Bucureşti, 1872-1873); Aprodul Purice. Lăpuşneanul. Scrisori... (Bucureşti, 1894); Opere complete, I-IIl, ed. îngrijită de Il. Chendi şi E. Carcalechi (Bucureşti, 1905); Poezii şi teatru, cu o introducere de C. Săndulescu (Bucureşti, 1908); Poezii, proză, scrisori, I-III, ed. îngrijită de P.V. Haneş (Bucureşti, 1908); Traduceri în proză, cu o introducere de Il. Chendi (Bucuresti, 1908); Păcatele tinereţelor (Bucureşti, 1909)

PDF

1. Alexandru Lăpuşneanul; 2. O alergare de cai (fragment); 3. Zoe (fragment)

 
ultimo aggiornamento: 11-Nov-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina