Bojîncă Damaschin | Autori | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Bojîncă Damaschin

Data şi locul naşterii

18 octombrie 1802, Gîrlişte, Caraş-Severin

Data şi locul morţii

17 august 1869, Dumbrăveni, Suceava

Abstract

Istoric, filolog, jurist. Studii superioare filosofice şi juridice la Seghedin, Oradea şi Pesta. Este redactor la Biblioteca românească a lui Zaharia Carcalechi şi corector la tipografia Universităţii din Buda, iar din 1833 se stabileşte în Moldova, unde va fi profesor la Academia Mihăileană, va avea funcţii publice şi politice (ministru al Justiţiei între 1860 şi 1861). Discipol al Scolii ardelene, el adaugă ideilor acesteia, pe care le apără, forme polemice savuroase, mergînd de la ironia solemnă la epitetul gros, anticipînd uneori stilul maiorescian

Bibliografie

Respundere dezgurzătoare la cîrtirea cea din Halle în anul 1823 sub titula: Erweiss dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind (Adecă Arătare cum că românii nu sunt viţă de romani) de C. consiliar de *** făcută (Pesta, 1828); Anticile romanilor acum întîia oară româneşte scrise, I-II (Buda, 1832-1833); Curs de drept penal (litografiat);  Curs de drept roman (litografiat) (Iaşi, f.a.)

PDF
 

 

 

 

 
ultimo aggiornamento: 26-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina