Cantacuzino Ioan | Autori | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Cantacuzino Ioan

Data şi locul naşterii

20 ianuarie 1757, Istanbul

Data şi locul morţii

3 iulie 1828, Kantakuzinka, Russia

Abstract

Poet, traducător. Nepot pe linie maternă al principelui moldovean Ioan Mavrocordat, îşi petrece copilăria la Bucureşti, unde primeşte o educaţie tradiţională adecvată rangului familiei sale. Înrolat foarte tînăr în armată, petrece lungi perioade în Rusia. Revenit în patrie (1788), deşi participă la viaţa de curte a principilor fanarioţi Mihai Suţu şi N. Mavrogheni, contribuie la tentativa de eliberare a principatului. Deodată cu pacea de la Şiştov din 1791, se stabileşte în Rusia. Desfăşoară o intensă activitate de traducător din franceză; este primul traducător al unei opere englezeşti, An Essay on Man ( Cercarea asupra omului), de A. Pope. Poet al tranziţiei, incert plasat între canonul estetic în vogă la finele secolului al XVIII-lea şi anticipările preromantice care vor marca poezia primilor decenii ale secolului al XIX-lea, din opera sa rămîne o mică mărturie, în volumul Poezii noă (1796)

Bibliografie

Poezii noă (f.l., 1796)

PDF
 

 

 

 

 
ultimo aggiornamento: 26-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina