Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1911

Politica europea

Marzo, Giolitti ritorna a guidare il governo italiano; fallisce il tentativo di portare i socialisti riformisti al governo; 27 settembre, in Italia fallisce lo sciopero generale, nella cui organizzazione è coinvolto  Mussolini; 29 settembre, l’Italia dichiara guerra alla Turchia, con l'intento di trasformare la Libia in una colonia. Alla guerra molto popolare nel paese, si oppongono solo i socialisti. Benito Mussolini organizza dimostrazioni contro la guerra. Il conflitto contribuisce al deterioramento dei rapporti dell'Italia con l’Austro-Ungheria, dati gli interessi austriaci a non allargare la guerra  ai Balcani

Politica rumena
 
Società, cultura
 
Periodici

Rampa [Il Proscenio]; Ţara nouă [Il Nuovo Paese]; Versuri [Versi]

Autori, sono nati 
 
Autori, sono morti
Ioan Adam 
Opere straniere
 
Opere rumene

Lettres inédites du poète roumain Alecsandresco à Edouard Grenier, publiées avec une introduction et des notes par Georges Gazier (Vasile Alecsandri); Popa care ştie carte şi Ion Isteţul [Il pope istruito e Ion l’astuto] (Vasile Alecsandrescu-Urechia); Giordano Bruno. Viaţa şi opera lui [Giordano Bruno. Vita e opera] (Victor Anestin); Newton şi atracţiunea universală [Newton e l’attrazione universale] (Victor Anestin); În lumea spiritelor. Istoria manifestaţiunilor spiritiste, după scriitorii spiritişti moderni [Nel mondo degli spiriti. La storia delle manifestazioni spiritiche, secondo i moderni scrittori spiritisti] (Victor Anestin); Venus diurna (Victor Anestin); Povestea celor necăjiţi, fantazii şi portrete [Il racconto degli sventurati, fantasie e ritratti] (Dimitrie Anghel); Fantome [Fantasmi] (Dimitrie Anghel); La un han, odată… [In una locanda, una volta…] (Nicolae N. Beldiceanu); Neguri [Nebbie] (Nicolae N. Beldiceanu); Au bal avec Marcel Proust (Martha Bibesco); Coriolan Brediceanu (Valeriu Branişte); Pe marginea cărţilor [In margine ai libri] (Ion Alexandru Brătescu-Voineşti); Scrierile muzicale ale lui Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei [Le opere musicali di Dimitrie Cantemir, principe di Moldavia] (Teodor T. Burada); Larmes fouettées. Suivies du dernier dialogue, (Scarlat Cantacuzino); Oameni cumsecade [Uomini dabbene] (Alexandru Cazaban); Portrete literare [Ritratti letterari] (Ilarie Chendi); Amintiri. Schiţe şi nuvele [Ricordi. Schizzi e novelle] (Alexandru Ciura); Spre Roma. Note de călătorie [Verso Roma. Note di viaggio] (N.D. Cocea); Poezii [Poesie] (Aron Cotruş); Iov, două acte [Giobbe, due atti] (Nicolae Davidescu); Poezia nouă [La nuova poesia] (Ovid Densusianu); Marginalia [Marginalia] (Gabriel Donna); Flori şi poveşti [Fiori e racconti] (Ion Dragoslav); Înşir-te mărgărite [Infila le perle] (Victor Eftimiu); Rapsozii [I rapsodi] (Victor Eftimiu); Dar de nuntă [Dono di nozze] (Victor Eftimiu); Despre educaţie [Sull’educazione] (Onisifor Ghibu); Ziaristica bisericească la români [La pubblicistica religiosa presso i rumeni] (Onisifor Ghibu); Cercetări privitoare la situaţia învăţămîntului [Ricerche sulla situazione dell’insegnamento]  (Onisifor Ghibu); Însemnările unui trecător [Note di un viandante] (Octavian Goga); Cînd ochii plîng [Quando gli occhi piangono] (A. de Herz); Cugetări [Riflessioni] (Nicolae Iorga); Le cerisier de Lucullus. Les mille nouvelles nouvelles (Ştefan Octavian Iosif, 1911-1912); Cum s-a stricat limba românească. Studiu literar şi filosofic [Come si è rovinata la lingua rumena. Studio letterario e filosofico] (Ion N. Lahovari); Scenete şi fantezii [Scenette e fantasie] (Eugen Lovinescu); Ada Lazu. Nuvele [Ada Lazu. Novelle] (Constanţa Marino-Moscu); Isvoade strămoşeşti [Fonti avite] (Mărgărita Miller-Verghy); Poezii [Poesie] (Ioan S. Neniţescu); Boli şi leacuri la oameni, vite şi păsări [Malattie e rimedi per gli esseri umani, per il bestiame e gli uccelli] (Tudor Pamfile); Firişoare de aur. Povestiri şi legende [Piccoli fili d’oro. Racconti e leggende] (Tudor Pamfile); Sfîrşitul lumii după credinţele poporului român [La fine del mondo secondo le credenze del popolo rumeno] (Tudor Pamfile); Poezii [Poesie] (Cincinat Pavelescu); Fericirea se cucereşte [La felicità si conquista] (Vasile Pop); Povestiri din viaţa ţăranilor [Racconti dalla vita dei contadini], cartea I-II (Ion Pop-Reteganul); Studii asupra eticii germane contemporane I, Etica lui Wundt [Studi sull’etica tedesca contemporanea, I, L’etica di Wundt] (Ioan Rădulescu-Pogoneanu); Educaţia estetică şi artistică din ultimele două decenii [L’educazione estetica e artistica degli ultimi due decenni] (Izabella Sadoveanu); Apa morţilor [Il fiume dei morti] (Mihail Sadoveanu); Praznicul calicilor, Săracul popă! [Il banchetto dei miserabili, Il povero prete!] (Mihail Sorbul); Anecdote marinate [Aneddoti marinati] (Theodor Dimtrie Speranţia); Femeile ciudate, piesă într-un act, în colaborare cu C. Rîuleţ [Le donne bizzarre, dramma in un atto, in collaborazione con C. Rîuleţ] (Alexandru Teodor Stamatiad); Istoricul luptei pentru drept în ţinutul Cîmpulungului Moldovenesc [La storia della lotta per il diritto nel territorio di Cîmpulung Moldovenesc] (Teodor Ştefanelli); Poeme [Poemi] (Eugeniu Ştefănescu-Est); A fost odată [C’era una volta] (Ilie E. Torouţiu); Românii şi clasa dirigentă din Bucovina [I rumeni e la classe dirigente della Bucovina] (Ilie E. Torouţiu); Drumurile noastre [I nostri sentieri] (Nestor Urechia); Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal (Nestor Urechia); Le Sortilège, roman (Elena Văcărescu); La gura sobei [Davanti alla stufa] (Alexandru Vlahuţă); Anna sau Ceea ce nu se poate, roman [Anna o Ciò che non si può, romanzo] (Duiliu Zamfirescu); Furfanţo. Trei nuvele [Furfanţo. Tre novelle] (Duiliu Zamfirescu); Lydda. Scrisori romane, roman [Lydda. Lettere romane, romanzo] (Duiliu Zamfirescu)  

 
ultimo aggiornamento: 23-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina