Cipariu Timotei | Autori | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Cipariu Timotei

Data şi locul naşterii

21 februarie 1805, Pănade, Alba

Data şi locul morţii

3 septembrie 1887, Blaj

Abstract

Filolog. Reprezentant al Şcolii Ardelene. Studii la şcolile din Blaj, unde frecventează cursurile de filosofie şi Seminarul Teologic. După absolvire, se dedică profesoratului, mai întîi ca profesor de literatură română, apoi ca director al gimnaziului din Blaj. În 1827 este hirotonisit preot. Activitate intensă de promotor cultural: colaborează la revistele Foaie literară, Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Gazeta de Transilvania; întemeiază revistele Învăţătorul poporului (1848), Arhiv pentru filologie şi istorie (1867-1872), Organul luminărei (1848-1849), prima revistă scrisă integral cu alfabet latin; este unul dintre fondatorii Astrei, membru al Societăţii Germanice de orientalistică de la Berlin, membru fondator (1866) şi apoi vicepreşedinte al Societăţii Academice Române (1867). Apărător al principiilor lingvistice promovate de Şcoala Ardeleană, propune o reformă a limbii pe bază etimologică. Apreciat filolog, realizează în fapt o operă de pionierat, publicînd prima revistă specializată din acest domeniu, Arhiv pentru filologie şi istorie (1867-1872) şi prima antologie de texte medievale româneşti, Crestomaţie sau Analecte literare (1858)

Bibliografie

Ecloga. Întru mărirea Măriei Sale ... Domnu D. loan Lemenyi ... (Blaj, 1833); Extract de ortografie cu litere latineşti (Blaj, 1841); Principia de limbă şi de scriptură, în Organul luminărei (nr. LVI-LXI, LXIII, 1847-1848; ed, II, 1866); Elemente de limbă română după dialecte şi monumente vechi (Blaj, 1854); Ştiinţa S. Scripture (Blaj, 1854); Acte şi fragmente latine româneşti pentru istoria bisericei române (Blaj, 1855); Compendiu de gramateca limbei române (Blaj, 1855); Crestomaţie sau Analecte literare din cărţile mai vechi şi nouă româneşti, tipărite şi manuscrise, începînd de la secoluI XVI pînă la al XIX, cu Notiţă literară (Blaj, 1858); Elemente de poetică, metrică şi versificaţiune (Blaj, 1860); Începutul creştinărei la români (Blaj, 1866); Gramateca limbei române, I Analitica, II Sintetica (Bucureşti, 1869-1877); Despre limba română. Suplement la Sintactică (Blaj, 1877); Traduceri: W.T. Krug, Elemente de filosofie, I-II (Blaj, 1861-1863)

PDF

Curăţirea în ce stă

 

 

 

 
ultimo aggiornamento: 15-Ott-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina