Costache Veniamin | Autori | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Costache Veniamin

Data şi locul naşterii

20 decembrie 1768, Roşieşti, Vaslui

Data şi locul morţii

18 decembrie 1846, mănăstirea Slatina, Suceava

Abstract

Traducător, poet. Aparţine unei familii nobile moldovene, descendent după mamă din familia Cantacuzino, începe să studieze cu preceptori privaţi, apoi continuă studiile la Academia domnească de la Iaşi; în 1874, călugărindu-se, începe o carieră eclesiastică, pe urmele predecesorului său, Dosoftei: în 1792 este numit episcop de Huşi şi Roman; în 1803 devine mitropolit al Moldovei. Are un rol însemnat în viaţa politică a Principatului, în epoca de tranziţie de la declinul principilor fanarioţi la instaurarea protectoratului rusesc, participînd la redactarea Regulamentului Organic şi sprijinindu-l pe G. Asachi în opera de reformare a sistemului şcolar în limba română. Are o activitate intensă de traducător, în primul rînd din limba greacă. Scrie poezie originală de prea mică însemnătate

Bibliografie

(traduceri): Tâlcuirea celor şapte sfinţite taine ale bisericii (Iaşi, 1807); Chiriacodromion (Mănăstirea Neamţ, 1811); Adoleshia Filoteos, adecă Indeletnicire iubitoare de Dumnezeu, I-IV (Iaşi, 1815-1819); Tipicon (Iaşi, 1816); Apologia (Mănăstirea Neamţ, 1816); Ceaslov mare (Iaşi, 1817); Liturghiile a sfinţilor ierarhi Ioan Hrisostomul, Vasilie cel mare şi Grigore Dialog (Iaşi, 1818); Cuvintele şi învăţăturile prea cuviosului părintelui nostru Isac Sirul (Mănăstirea Neamţ, 1819); Istoria scripturii Vechiului Testament spre întrebuinţarea româneştii tinerimi (Iasi, 1824); Istoria Noului Testament spre întrebuinţarea româneştii tinerimi (Iasi, 1824); Funie sau frînghie întreită (Iaşi, 1831); Iubitorul de înţelepciune (Iaşi, 1831); Dumnezeieştile liturghii (Iaşi, 1834); Drept slăvitoare învăţătură sau Cuprindere a D.zeu cuvîntării hristianeşti a lui Platon, mitropolit Moscovei (Iaşi, 1839); Besericeasca istorie a lui Meletie, I-IV (Iaşi, 1841-1843); Piatra scandelei (Iaşi, 1844); Pidalion (Mănăstirea Neamţ, 1844); Indeltnicire despre buna murire (Iaşi, 1845); Tâlcuirea psaltirei, I-II (Iaşi, 1850-1866); Cele patrusprăzece trimiteri ale sfântului slăvitului şi întră tot lăudatul apostol Pavel, I-III (Bucureşti, 1904-1906)

PDF
 

 

 

 

 
ultimo aggiornamento: 26-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina