Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Aricescu Constantin D.

 
Data e luogo di nascita
18 marzo 1823, Cîmpulung
Data e luogo di morte
18 febbraio 1886, Bucarest
Abstract

Prosatore, poeta, drammaturgo. Studia al Collegio di “Sf. Sava” di Bucarest. Militante paşoptist, scrittore politicamente impegnato, è stato redattore e amministratore delle riviste Românul [Il Rumeno], Buciumul [Il Corno], Pressa [La Stampa], ha ricoperto incarichi pubblici. Esordisce con liriche occasionali in Curierul românesc [Il Corriere rumeno] (1846), collabora assiduamente a Foaie pentru minte, inimă şi literatură [Foglio per la mente, il cuore e la letteratura], Pruncul român [L’infante rumeno], Românul [Il Rumeno], Zimbrul [L’Uro], Trompeta Carpaţilor [La trombetta dei Carpazi], Pressa [La Stampa] ecc. È uno scrittore prolisso e privo di talento, oggi interessante non tanto per i romanzi (miscuglio di aneddoti e confuse teorie), i drammi teatrali (per un pubblico dilettante) o i poemi (pesanti e moraleggianti, come Florica), ma per la memorialistica e le opere storiche, che mettono in luce la sua vena di polemista

Bibliografia

Cîteva ore de colegiu [Alcune ore di collegio] (Bucureşti, 1846); Florica (Bucureşti, 1847); Arpa română [L’arpa rumena] (Bucureşti, 1852); Istoria Cîmpulungului, prima reşedinţă a României [La storia di Cîmpulung, la prima capitale della Romania], I-II (Bucureşti, 1855-1856); Lyra (Bucureşti, 1858); Esplicarea alegoriilor din “Arpa română” cum şi pasagele şterse de cenzură din această operă [La spiegazione delle allegorie de “L’arpa rumena” come pure i passaggi di quest’opera cancellati dalla censura] (Bucureşti, 1859); Procesul şi esilul meu la Snagov [Il processo e il mio esilio a Snagov] (Bucureşti, 1859); Şoimul Carpaţilor. Poezii istorice [Il falco dei Carpazi. Poesie storiche] (Bucureşti, 1860); Trîmbiţa Unirii şi Sărbătoarea naţională (9 octombrie 1857 şi 24 ianuarie 1859). Scene politice în versuri [La tromba dell’Unione e la Festa nazionale (9 ottobre 1857 e 24 gennaio 1859). Scene politiche in versi] (Bucureşti, 1860); Misterele căsătoriei [I misteri del matrimonio], I-III, Bucureşti, 1861-1886; Despotismul şi constituţia. Estract din mai multe opere politice [Il dispotismo e la costituzione. Estratto da numerose opere politiche] (Bucureşti, 1861); România sub prinţul Bibescu. 1842-1848 [La Romania sotto il principe Bibescu. 1842-1848] (Bucureşti, 1862); Protest la opiniunea publică contra legei de presă [Appello all’opinione pubblica contro la legge sulla stampa] (Bucureşti, 1862); Chestiunea proprietăţii dezbătută de proprietari şi plugari la 1848 [La questione della proprietà dibattuta dai proprietari e dei coloni nel 1848] (Bucureşti, 1862); Reforma legii electorale [La riforma della legge elettorale] (Bucureşti, 1862); Procesul meu pentru “Oda la Grecia” [Il mio processo per “L’Ode alla Grecia”] (Bucureşti, 1863); Strigoiul din Fanar [Lo spettro del Fanar] (Bucureşti, 1863); Capii revoluţiunei române de la 1848 judecaţi prin propriile lor acte [I capi della rivoluzione rumena del 1848 giudicati per le loro azioni], I (Bucureşti, 1866); Dizolvarea camerei elective sau Dare de seamă către alegători [La dissoluzione della camera elettiva o Resoconto per gli elettori] (Bucureşti, 1866); Înalta Curte de Justiţie împotriva opiniei publice [L’Alta Corte di Giustizia contro l’opinione pubblica] (Bucureşti, 1866); Dare de seamă către alegătorii mei din colegiul II, districtul Muscel [Resoconto ai miei elettori del II collegio, distretto di Muscel] (Bucureşti, 1867); Politica d. Ioan Ghica ex-bey de Samos [La politica di Ioan Ghica già governatore di Samo] (Bucureşti, 1870); Sora Agapia sau Călugăria şi căsătoria [Sorella Agapia o il monachesimo e il matrimonio] (Bucureşti, 1871); Flori de la Tuşnad [Fiori di Tuşnad] (Bucureşti, 1872); O preîmblare pe munţi sau Lumea reală şi lumea ideală [Una passeggiata sui monti o Il mondo reale e il mondo ideale] (Bucureşti, 1872); Carbonarii [I carbonari] (Bucureşti, 1873); Condica de venituri şi cheltuieli a vistieriei de la leatul 7202-7212 (1694-1704) [Il registro delle entrate e delle spese della tesoreria dall’anno 7202-7212 (1694-1704)] (Bucureşti, 1873); Corespondinţa secretă şi acte inedite ale capilor revoluţiunii române de la 1848, I-III [Corrispondenza segreta e documenti inediti dei capi della rivoluzione rumena del 1848] (Bucureşti, 1873-1875); Istoria revoluţiunei române de la 1821 [La storia della rivoluzione rumena del 1821] I-II (Craiova, 1874); Acte justificative la “Istoria revoluţiunei române de la 1821” [Documenti giustificativi de “La storia della rivoluzione rumena del 1821”] (Craiova, 1874); Indice de documentele aflate în Arhiva Statului şi nepublicate încă [Indice dei documenti che si trovano nell’Archivio di Stato ancora inediti] , I-II (Bucureşti, 1874-1876); Dialog politic între generalul Tell şi d. A. [Dialogo politico fra il generale Tell e d. A.] (Bucureşti, 1875); O escursiune pe munţi [Un’escursione sui monti] (Bucureşti, 1878); Cîntul lebedei. Poezii [Il canto del cigno. Poesie] (Bucureşti, 1884); D-nu Bolliac candidat de drept al partitei naţionale pentru alegerile de deputaţi [Il signor Bolliac candidato di diritto del partito nazionale nelle elezioni dei deputati] (Bucureşti, f.a.); Flori şi Fluturi. Poezii (nepublicate) [Fiori e farfalle. Poesie, inedite] (Bucureşti, 1900); traduzioni: X. de Maistre, Călătorie împrejurul camerei mele [Viaggio intorno alla mia stanza] (Bucureşti, 1856); [Autore sconosciuto], Octav (Bucureşti, 1856) 

PDF
 

 

 

 

 
ultimo aggiornamento: 04-Ott-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina