Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

Pelimon Alexandru

Data e luogo di nascita
1822
Data e luogo di morte
27 luglio 1881, Novaci, Gorj
Abstract

Poeta, prosatore, drammaturgo, memorialista, traduttore. Svolge lavori modesti, nel 1864 è funzionario della sezione storica degli Archivi di Stato di Bucarest. Collabora a Vestitorul românesc [L’informatore rumeno] (dal 1845), Pruncul român [L’infante rumeno] (1848), Românul [Il Rumeno] (1858), Reforma [La Riforma] (1859). Poeta prolifico e privo di talento, pittoresco e eccessivo, al contrario è autore di interessanti pagine memorialistiche

Bibliografia

Poezii fugitive [Poesie fuggitive] (Bucureşti, 1846); Suliotul. Grecia libera, versuri [Il lanciere. La Grecia libera, versi] (Bucureşti, 1847); Poezii [Poesie] (Iasi, 1847); Vestita batălie de la Călugăreni. Resuvenire despre gloria românilor, versuri [La celebre battaglia di Călugăreni. Ricordo della gloria dei rumeni] (Bucureşti, 1848; comprende anche la traduzione di  A. Mickewicz, Alpuhara); Coliba indiană şi poezii diverse [La capanna indiana e poesie diverse] (Bucureşti, 1850); Poezii. Martiri de la 19 iunie şi 13 septembrie [Poesie. Martiri del 19 giugno e 13 settembre] (Bucureşti, 1950; contiene anche la traduzione di Shakespeare, Romeo şi Julieta); Fiul mazîlului, teatru [Il figlio del nobile deposto, teatro] (Bucureşti, 1851); Stanţe la România, versuri [Stanze in Romania, versi] (Bucureşti, 1852); Curtea lui Vasilie-Vodă, teatru [La corte di Vasilie-Vodă, teatro] (Bucureşti, 1852); Actriţa din Moldova. Pe ursită, teatru [L’attrice della Moldavia. Sortilegio, teatro] (Bucureşti, 1852); Hoţii şi hagiul [I ladri e il pellegrino] (Bucureşti, 1853); Colecţie de poezii noi [Raccolta di nuove poesie] (Bucureşti, 1854); Păcală şi Tîndală. Şi-a găsit tingirea capac, teatru [Păcală e Tîndală. E la pentola ha trovato il suo coperchio, teatro] (Bucureşti, 1854); Colecţiune de poezii. Faptele eroilor [Raccolta di poesie. Le gesta degli eroi] (Bucureşti, 1857); Bucur, istoria fundării Bucureştilor, roman [Bucur, la storia della fondazione di Bucarest, romanzo] (Bucureşti, 1858); Impresiuni de călătorie în România [Impressioni di viaggio in Romania] (Bucureşti, 1859); Traian în Dacia, epopee [Traiano in Dacia, epopea] (Bucureşti, 1860); Memoriu. Descrierea s. monastiri [Memoria. La descrizione del s. monastero] (Bucureşti, 1861); Tudor Vladimirescu. Mişcarea de la 1821 [Tudor Vladimirescu. I moti del 1821] (Bucureşti, 1862); Jidovul cămătar. Moldova şi Bucovina [L’usuraio ebreo. Moldavia e Bucovina] (Bucureşti, 1863); Catastrofa întîmplată boiărilor în muntele Găvanul - 1821, roman [La catastrofe capitata ai boiari sul monte Găvanul -1821, romanzo] (Bucureşti, 1864); Flori de Moldo-România, versuri [Fiori di Moldo-Romania, versi] (Bucureşti, 1864) (contiene anche traduzioni di Schiller); Epoca glorioasă a lui Mihai Viteazul [L’epoca gloriosa di Mihai il Prode] (Bucureşti, 1867); Revoluţiunea română din anul 1848. Muşătoiul, roman [La rivoluzione rumena del 1848. Muşătoiul, romanzo] (Bucureşti, 1868); Citera în Carpaţi, versuri [Il violino sui Carpazi, versi] (Bucureşti, 1870); Matei Vodă la monastirea Sadova [Matei Vodă al monastero di Sodova] (Bucureşti, 1870); Un funcţionar sinucis. Fratele şi sora, roman [Un funzionario suicida. Il fratello e la sorella, romanzo] (Bucureşti, 1873); Baia de aramă. Lucifer. Cîteva poezii alese [La miniera di rame. Lucifero. Alcune poesie scelte] (Bucureşti, 1874); Gloriile românilor. Mihai Viteazul [Le glorie dei rumeni. Mihai il Prode] (Bucureşti, 1875); Patriotism. Vladimirescu [Patriottismo. Vladimirescu] (Bucureşti, 1877); Trei sergenţi – Campania românilor în Bulgaria [Tre sergenti – La campagna dei rumeni in Bulgaria] (Bucureşti, 1879); Oştenii români (1877-78), versuri [I soldati rumeni (1877-78), versi] (Bucureşti, 1880); Amintiri poetice istorice [Poetici ricordi storici] (Bucureşti, 1881) (contiene anche traduzioni di Schiller); traduzioni: A. de Lamartine, Omul [L’uomo] (Bucureşti, 1840); Al. Dumas, Tereza (Bucureşti, 1848); Bernardin de Saint-Pierre, Paul şi Virginia [Paul e Virginia] (Bucureşti, 1850); J. Fiévée, Zestrea Suzetii [La dote di Susette] (Bucureşti, 1852); Ouvert şi Paulin, Ketli sau reînturnarea în Sviţera, prelucrare de ~ [Ketli o il ritorno in Svizzera, rifacimento di ~] (Bucureşti, 1852); Al. Dumas, Trei muschetari [Tre moschettieri], I, (Bucureşti 1853); Telesforo de Trucha, Giurămîntul ţinut. Don Martin de Freytas [Il giuramento mantenuto. Don Martin di Freytas] (Bucureşti, 1854); E. Souvestre, Avutul şi săracul [Il ricco e il povero] (Bucureşti, 1856); Schiller, Cîntarea clopotului [Il canto della campana] (Bucureşti, 1872) 

PDF
 

 

 

 

 
ultimo aggiornamento: 09-Ott-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina