1838 | Cronologie | Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI - UniFI
Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
Menù principale

1838

Politică europeană

 

Politică românească

Adunarea Generală din Munteia, sub presiunea Porţii, votează „articolul suplimentar” 

Societate, cultură

La Iaşi, în 20 februarie, este pusă în scenă pentru prima oară o operă lirică în română, Norma de Bellini 

Periodice

La Milano se fondează Rivista europea [Revista europeană], născută din fuziunea publicaţiilor Il Ricoglitore italiano e straniero [Culegătorul italian şi străin] şi L’indicatore lombardo [Indicatorul lombard]; la Braşov, se întemeiază revista Foaie pentru minte, inimă şi literatură; la Braşov, se întemeiază revista Gazeta de Transilvania

Autori, s-au născut

Nicolae Gane; Dimitrie Petrino 

Autori, au murit

Carlo Da Ponte; Naum Rîmniceanu 

Opere străine

La chute d’un ange [Căderea unui înger] (A. Lamartine); Ruy Blas (V. Hugo) 

Opere româneşti

Poezii  (Grigore Alexandrescu); Scrisoare către G. Bariţ (Ioan Maiorescu); Asupra ortografiei româneşti (Ioan Maiorescu); Ambrosius Marlianus, Theatron politicon, alcătuit mai întîi în limba latinească, apoi tălmăcit în cea grecească vorbitoare de răposatul întru fericire domnul Nicolae Mavrocordat [...], tălmăcindu-se în româneşte de (tr, de Grigore Pleşoianu); Copilul pierdut şi Licuriciul, istorii adevărate, tradusă din franţuzeşte de ~ (tr. de Grigore Pleşoianu); Istoria Genovevei de Brabant, tradusă din franţuzeşte de ~ (tr. de Grigore Pleşoianu); Filosofice şi politice prin Fabule învăţături morale (tr. de Dimitrie Ţichindeal) 

 
ultimo aggiornamento: 25-Set-2019
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Cronologia della Letteratura Rumena - UniFI
© Copyright 2012-2024 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480
Unifi Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Home Page

Inizio pagina